DATUM: 24.04.2008 URA: 23:54
DOMOV | FORUM | NOVICE | POVEZAVE | VREME | FOTO-GALERIJE
PREDSTAVITEV

KRATKA ZGODOVINA:
Zveza društev gojiteljev športnih golobov pismonoš Slovenije je krovno nacionalno združenje društev, ki je nastalo ob osamosvojitvi slovenske države leta 1991. Združuje vsa aktivna društva gojiteljev športnih golobov pismonoš Slovenije in uresničuje tekmovalne želje v skupni organizaciji ne zveze in strokovne organizacije, skrbi in organizira nakup osnovnih tehničnih potrebščin, zdravstveno zaščito in strokovno obveščanje svojega članstva. Večina dogovorjenih opravil in dejanj v zvezi so ustanovitelji zapisali v temeljnem dokumentu "Statut"-u zveze. Do tedaj smo bili sestavni del Zveze društev golobov pismonoš Jugoslavije.

OSNOVNO POSLANSTVO:
Zveza društev gojiteljev športnih golobov pismonoš Slovenije (Slovenska zveza) je povezovalna organizacija, ki povezuje vsa slovenska društva gojiteljev športnih golobov pismonoš. Slovensko prvenstvo pogojujejo rezultati na smeri SV-JZ,pogojeno tudi z običajnimi vetrovi in starti v Madžarski in v zadnjem času tudi iz Italije(Burja); v preteklem obdobju pa iz smeri Beograda oz. Niša. Poleg tega se v zadnjem času poskuša tudi v supermaratonu Bukarešta oz. Constanca(mednarodna tekma), ti rezultati pa ne štejejo za državno prvenstvo. O uspešnosti in rezultatih je možen uvid v vsakoletno tekmovalno poročilo slovenske zveze. Slovenski gojitelji tako kar uspešno premagujejo vse težave in združeni v zvezo uresničujejo zadane tekmovalne načrte. V zadnjih letih je bilo tudi uvoženo precej plemenjakov in od njih vzgojeno vedno več kvalitetnejših tekmovalcev ob vse bolj specializiranih tekmovanjih. Izboljšuje se medicinska in ostala oprema in oskrba, slovenski gojitelj se strokovno izobražuje iz tuje in domače literature. Organizacija tekmovanj je postala že utečena in SV Slovenije je postal za ostali del zveze model uspešnosti v združevanju tekmovanj, obračuni tek.rezultatov pa preko elektronske registracije in računalniške obdelave enakovreden svetovnim normativom.

ORGANIZIRANOST

 

  Ime kluba
Kart. št. Leto ust. Predsednik Predsednik KTK

1.

Klub gojiteljev športnih golobov pismonoš«SEL«Ljubljana

101

1956

Useničnik Marjan

Habjan Drago

 

2.

 

Klub gojiteljev športnih golobov »COMPAS« Maribor

 

102

 

1956

 

Golob Srečko

 

Skela Ludvik

3.

Klub gojiteljev športnih golobov »KURIR« Kranj

103

1956

Šilar Albin

Stane Slapar

4.

Klub gojiteljev športnih golobov »RUDAR« Trbovlje

104

1958

ne deluje več

 

5.

Klub ljubiteljev športnih in okra-snih golobov »PISMONOŠ«NM

105

1977

Jožef Pečnik

Boris Franko

6.

Klub gojiteljev športnih golobov »ROG-URBAN«Kočevje-Ribnica

106

1974

ne deluje več

 

7.

Klub gojiteljev športnih golobov »LETAČ« Ljutomer

107

1995

Babič Miran

Sovič Boris

8.

Klub gojiteljev športnih golobov »LET« Tržič

108

1987

Černilec Janko

Šlibar Tomaž

 

9.

Klub gojiteljev športnih golobov »POŠTAR«Hoče

109

1998

 Jože Sabler

Goričan Tone

10.

Klub gojiteljev športnih golobov »PTUJ« Ptuj

110

1998

ne deluje več

 

11.

Klub gojiteljev športnih golobov »MARATONEC« Maribor

111

2000

Tramšek Fric

Lahe Helmut

12.

Klub gojiteljev športnih golobov »BURJA« Vipava

112

2000

Lemut Marko

Goranič Marko

13.

Klub gojiteljev športnih golobov »KOMENDA« Komenda

113

2001

Baloh Boris

Kos Jože

14.

Klub gojiteljev športnih golobov »ODRANCI« Odranci

114

2005

Tompa Franc

Tompa Gašper

15.

Klub gojiteljev športnih golobov »POTEPUH« Slovenj Gradec

115

2006

Pogorelčnik Martin

Ledinek Franc